ÇEVRE BİMS MAKİNA VE YAPI A.Ş. | NEVŞEHİR BİMS VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU


(ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İÇİN)

İşbu bilgilendirme yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında , kişisel verilerin Çevre Bims Makine ve Yapı A.Ş. (ÇEVRE BİMS) tarafından yasa
ve mevzuatlar çerçevesinde toplanmasına , kaydedilmesine işlenmesine , saklanmasına
peşinen izin verdiğimi kabul ,beyan ve taahhüt ederim.
6698 sayılı “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “ gereğince , kişisel verilerim , özel nitelikli
verilerimin ÇEVRE BİMS tarafından sözlü/yazılı/ ve/veya elektronik ortamda kimliğimi belirleyen
ve belirlemeye yararlanalar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin , özel nitelikle kişisel
verimin ÇEVRE BİMS tarafından işlenmesine, saklanmasına ,ilgili mevzuatlar kapsamında
paylaşımın zorunlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlarca paylaşılmasına, aşağıda detayları verilen
kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
Kimliği belirli veya belirlenebilir olan bir gerçek kişiye ilişkin kesin olduğu sabit; kısmen yada
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan yollarla
işlenen ; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu; ad soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi,
anne-baba adı, doğum yeri ,doğum tarihi, , cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve
pasaport gibi belgeler ile vergi numarası ,SGK numarası, imza bilgileri v.b bilgiler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin kesin olduğu sabit; kısmen veya
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde
işlenen, telefon numarası, adres, e-posta adresi, IP adresi gibi bilgiler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin kesin olduğu sabit; kısmen veya
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde
işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve
belgelere ilişkin kişisel veriler, kamera kayıtları
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin kesin olduğu sabit; kısmen veya
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde
işlenen; gerekli olduğu hallerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6.maddesinde belirtilen
veriler
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin kesin olduğu sabit; kısmen veya
tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde
işlenen; ÇEVRE BİMS ‘e yöneltilmiş olan her türlü talep, bilgi, şikayet v.b değerlendirmeler
ilişkin kişisel veriler
Çevre Bims Makine ve Yapı A.Ş. (ÇEVRE BİMS) Kişisel Verilerin Korunmasına ve İşlenmesi
Hakkında Web sitesinde bulunan bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum , anladım ve kabul
ediyorum.
Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.

RIZAM VARDIR RIZAM
YOKTUR
Ad-Soyad                                                                                           Ad-Soyad