ÇEVRE BİMS MAKİNA VE YAPI A.Ş. | NEVŞEHİR BİMS KİŞİSEL GÖRÜNTÜ VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

AMAÇ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi
uyarınca, veri sorumlusu sıfatına sahip olan ÇEVRE BİMS MAKİNA VE YAPI A.Ş. tarafından
işlenen görüntü verileri hakkında bilgilendirme (verilerinizin işlenme amaçları, toplanma
yöntemleri ve Kanundan kaynaklanan haklarınız ) amacıyla hazırlanmıştır.
VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

KVKK uyarınca siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında,
veri sorumlusu sıfatıyla,; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek,
kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği
hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.
KİŞİSEL GÖRÜNTÜ VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI:

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kurum binalarımızda ve tesislerimizde
güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri
işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ile kişisel veri işleme
faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.
Bu kapsamda şirketimiz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket
etmektedir.
Şirketimizin bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla
ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.
Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini
artırmak, güvenilirliğini sağlamak, kurumun, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğinin sağlaması
amaçlanmaktadır.
Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK
Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.
Şirketimiz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda kurum çalışanının
erişimi bulunmaktadır Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği
verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
Şirketimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti
sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari
tedbirler alınmaktadır.